Prodejna.png Prodejna.png Prodejna.png AKce a kurzy

Lezecká stěna

Kurz Lezecké kurzy pro děti a mládež II. pololetí šk. roku 2019/20 únor - červen 2020

 

Dětské kroužky lezení

2. pololetí školního roku 2019/20  

 

Mimořádné opatření k riziku koronaviru

12.3.2020 15,30

Milí rodiče,

vzhledem k tomu, že vláda ČR dnes vyhlásila na dobu 30 dnů díky nákaze nouzový stav, zakázala od pátečního rána 13.3. m.j. vstup veřejnosti do sportovišť, posiloven, tak naše kroužky dětského lezení až do odvolání nebudou. Lekce se budou posouvat cca po dobu, po kterou bude sportoviště uzavřeno.

Dojde-li k jakékoliv změně, budeme Vás včas informovat.

Udržme si pokud možno pozitivní mysl!

10.03.2020 19,00

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že se na základě rozhodnutí Vlády ČR od středy 11. března 2020 uzavírají všechny základní, střední, vyšší odborné školy a ostatní školská zařízení,  uzavírají se i Domy dětí a mládeže, Sokol, skautská činnost a jiná další zájmová sdružení, přistoupili jsme po zralé úvaze také k tomuto opatření.


(O lekce děti nepřijdou, kroužky automaticky prodloužíme!)

Věřím, že tuto informaci přijmete s pochopením.

Přeji všem především zdraví a pokud možno dobrou náladu.

 

Lezecké kurzy organizuje Lezecká škola HO NAMCHE, z.s. Děti se na školní rok stávají členy spolku HO NAMCHE. V rámci členství je jim umožněna účast na vybraném typu kurzu či tréninku.
 
Lezecké lekce pro děti probíhají po celý školní rok, od října do začátku června, v době prázdnin (podzimních, vánočních, velikonočních) a státních svátků výuka není.
Výuka lezení je rozdělená do pěti úrovní:

1/ Lezecká školka:
Lezecká školka je určena těm nejmenším dětem, které šplhají po všem možném a nebojí se výšek. Program je připraven pro děti ve věku 4-7 let, které si formou her osvojují lezecký pohyb na nízké bouldrovací stěně, hrají si, cvičí a samozřejmě také lezou na laně s horním jištěním. Lekce trvá 60 minut. Chodí se jednou týdně. Podmínkou přijetí do kurzu je samostatnost dítětě (je zvyklé a vydrží být chvíli bez rodičů).

2/ Lezecká přípravka:
Tento kurz je určen pro děti, které se nebojí výšek a mají rády pohyb. Děti ve věku 7-11 let si mezi sebou hrají a soutěží v prostoru lezeckých stěn a na nich. Děti se učí lezeckou techniku (nacvičují různě obtížné cesty) a samozřejmě také správné jištění (oblečení úvazku, navázání na lano). Zařazeny jsou lezecké soutěže, při kterých se děti mohou porovnávat s jinými lezci. Lekce trvá 90 minut.
Lezecká přípravka bude rozdělena na začátečníky (budou se učit základy lezení a jištění a trénovat lezecké dovednosti) a pokročilé (mají za sebou minimálně rok, lépe dva roky lezení)

3/ Lezecký kroužek:
Lezecký kroužek je určen pro starší děti od 11-16 let (výjimkou nejsou ani starší  děti). Navštěvují jej začátečníci a pokročilejší děti, které mají zájem o lezení na umělé stěně. Náplní lekcí je naučit se základům lezeckého pohybu, manipulace s lanem, s jistícími pomůckami a jiné důležité věci, které jsou potřebné na stěně i na skále. V závislosti na výkonnosti účastníků jsou zapojovány náročnější cvičení a posilování. Lekce trvá 90 minut. Ideální je chodit 1x týdně, ale je také možné chodit 2x týdně.

Lezecký kroužek bude rozdělen na začátečníky (budou se učit základy lezení, jištění a trénovat lezecké dovednosti) a pokročilé (mají za sebou minimálně jeden rok, lépe aspoň dva roky lezení).


4/ Sportovní lezení dětí - trénink

Sportovní lezení pro děti navazuje na lezecký kroužek, z kterého jsou ti nejlepší vybíráni právě sem. Je hlavně pro ty, kteří věnují lezení veškerý čas a chtějí v lezení něco dokázat. Proto jsou lekce záměřeny ne trénink lezecké techniky, ale také na rozvoj síly a lezecké vytrvalosti, a to pomocí specifických cvičení a posilování. Současně se počítá s účastí na závodech. Aby práce v kroužku měla smysl, doporučuje se chodit 2x týdně, ale není to podmínkou. Každá lekce trvá 120 minut. Do tréninku můžete dítě předběžně přihlásit, ale o jeho přijetí do tréninkové skupiny rozhodne teprve trenér.

5/ Lezecký klub
Lezecký klub je otevřen od roku 2011. Je určen pro „náctileté“ (15-18 let), kteří chtějí pokračovat v lezení, ale v lezeckém kroužku už se nudí, protože už znají všechna cvičení a hry. Program Lezeckého klubu je kombinací výuky Lezeckého kroužku (cvičení, hry, soutěže - upravené, aby odpovídaly věku účastníků) a Tréninku (pro dospělé). Podmínkou pro přihlášení je absolvování aspoň jednoho roku v Lezeckém kroužku (kde se naučí vše potřebné ohledně jištění a bezpečnosti). V Lezeckém klubu se nebudeme věnovat výuce základů lezení. Lekce trvá 90 minut, chodí se jednou týdně, lze chodit i dvakrát týdně.
 

 
Informace ke kurzům pro děti a mládež:
 
  • Kurzy se konají ve Sportovním Centru Palmovka, tj. na adrese: Heydukova 6, Praha 8 (vedle prodejny Namche). Dopravní spojení: Metro, tramvaje, autobusy - zastávka Palmovka, dále asi 200 m do kopce z ulice Na Žertvách směrem k ulici Sokolovská.
 
  • Kurzy vedou učitelé a instruktoři s certifikovaným vzděláním a dlouholetými zkušenostmi, většinou jsou to studenti, někteří absolventi UK FTVS Praha, kteří získali instruktorskou licenci pro práci s dětmi na umělé stěně.

 

  • Členové spolku HO NAMCHE mají slevu 10% na nákup vybavení v prodejně Namche.  Doporučujeme využít bezplatné zapůjčení vybavení na stěně v průběhu kurzu a po získání prvotních zkušeností se teprve rozhodnout pro nákup vybavení.
 
  • Cena: člen spolku hradí půlroční členský příspěvek, v něm je zahrnutý zvolený typ kurzu/tréninku v objemu 15 lekcí za jedno pololetí. Platí se tedy 2x ročně (každé školní pololetí zvlášť). Při docházce 2x týdně, tedy 30 lekcí za pololetí se platí zvýhodněná cena. V případě vlastního vybavení se cena snižuje. Informaci o ceně získáte na lezeni@namche.cz.

  • Přihlášky do spolku a zvolených kurzů se přijímají přes webový formulář. Pro potvrzení místa v kurzu je nutné do 7 dnů od přihlášení zaplatit členský příspěvek převodem na účet spolku či hotově v kontaktním místě spolku (prodejna Namche). Provedenou úhradou máte místo v kurzu zaručené.

  • Kurz se otvírá při naplnění minimálního počtu účastníků (6 dětí).
  • Další informace získáte na emailu lezeni@namche.cz či na tel. 602 662 172.
 

 


Terminy

KurzCenaTermínPoznámka
Lezecká školka pro nejmenší 4000 Kč 10. 2. - 1. 6. 2020
(Pondělí 14.00 - 15.00)
Obsazeno Obsazeno
12. 2. - 27. 5. 2020
(Středa 14.00 - 15.00)
Obsazeno Obsazeno
Lezecká přípravka pro mladší děti - začátečníci 4600 Kč 10. 2. - 1. 6. 2020
(Pondělí 15.15 - 16.45)
Obsazeno Obsazeno
11. 2. - 26. 5. 2020
(Úterý 15.15 - 16.45)
Obsazeno Obsazeno
12. 2. - 27. 5. 2020
(Středa 15.15 - 16.45)
Obsazeno Obsazeno
13. 2. - 4. 6. 2020
(Čtvrtek 15.15 - 16.45)
poslední místo Přihlásit Přihlásit
Lezecká přípravka pro mladší děti - pokročilí 4600 Kč 10. 2. - 1. 6. 2020
(Pondělí 15.15 - 16.45)
Obsazeno Obsazeno
11. 2. - 26. 5. 2020
(Úterý 15.15 - 16.45)
Obsazeno Obsazeno
12. 2. - 27. 5. 2020
(Středa 15.15 - 16.45)
Obsazeno Obsazeno
13. 2. - 4. 6. 2020
(Čtvrtek 15.15 - 16.45)
Obsazeno Obsazeno
Lezecký kroužek pro st. děti - začátečníci 4600 Kč
(cena za 30 lekcí - kroužek 2x týdně 8050 Kč)
10. 2. - 1. 6. 2020
(Pondělí 17.00 - 18.30)
Přihlásit Přihlásit
11. 2. - 26. 5. 2020
(Úterý 17.00 - 18.30)
Obsazeno Obsazeno
12. 2. - 27. 5. 2020
(Středa 17.00 - 18.30)
Obsazeno Obsazeno
13. 2. - 4. 6. 2020
(Čtvrtek 17.00 - 18.30)
Obsazeno Obsazeno
Lezecký kroužek pro st. děti - pokročilí 4600 Kč
(cena za 30 lekcí - kroužek 2x týdně 8050 Kč)
10. 2. - 1. 6. 2020
(Pondělí 17.00 - 18.30)
Přihlásit Přihlásit
11. 2. - 26. 5. 2020
(Úterý 17.00 - 18.30)
Obsazeno Obsazeno
12. 2. - 27. 5. 2020
(Středa 17.00 - 18.30)
Obsazeno Obsazeno
13. 2. - 4. 6. 2020
(Čtvrtek 17.00 - 18.30)
Obsazeno Obsazeno
Lezecký trénink pro děti 4600 Kč
(cena za 30 lekcí - kroužek 2x týdně 8050 Kč)
11. 2. - 26. 5. 2020
(Úterý 17.15 - 19.15)
Obsazeno Obsazeno
Lezecký klub pro náctileté 4600 Kč 10. 2. - 1. 6. 2020
(Pondělí 17.00 - 18.30)
Přihlásit Přihlásit
12. 2. - 27. 5. 2020
(Středa 18.30 - 20.00)
Obsazeno Obsazeno
Přihláška Zavřít
kurz
( Pondeli 18:00 - 19.00 )
14.5 2011 - 15.8 2015

Pokud je přihlašovaný účastník mladší 15ti let, je potřeba souhlas zákonného zástupce: