Prodejna.png Prodejna.png Prodejna.png AKce a kurzy

Lezecká stěna

Kurz Lezecké kroužky pro děti a mládež I. pololetí šk. roku 2020/21 září - leden 2021

 

Dětské kroužky lezení

(pokračování 1. pololetí školního roku 2020/21)

PRODLOUŽENÉ AŽ DO 30.6.2021!

 

 

Kroužky jsou OPĚT otevřené v náhradní podobě

tzv PVP (pololezecká venkovní příprava)

od 17. do 27.5.2021

Oficiální otevření plánujeme na 31.5.2021

Lekce, o které děti díky zákazu přišly, mohou dočerpat ještě navíc v pátky 28.5., 11.6., 25.6. a skalním lezením 13.6.2021.

Lezecké kurzy organizuje Lezecká škola HO NAMCHE, z.s. Děti se na školní rok stávají členy spolku HO NAMCHE. V rámci členství je jim umožněna účast na vybraném typu kurzu či tréninku. Členský příspěvek je nevratný.

 
Lezecké lekce pro děti probíhají po celý školní rok, od října do začátku června, v době prázdnin (podzimních, vánočních, velikonočních) a státních svátků výuka není.
Výuka lezení je rozdělená do pěti úrovní:

1/ Lezecká školka:
Lezecká školka je určena těm nejmenším dětem, které šplhají po všem možném a nebojí se výšek. Program je připraven pro děti ve věku 4-7 let, které si formou her osvojují lezecký pohyb na nízké bouldrovací stěně, hrají si, cvičí a samozřejmě také lezou na laně s horním jištěním. Lekce trvá 60 minut. Chodí se jednou týdně. Podmínkou přijetí do kurzu je samostatnost dítětě (je zvyklé a vydrží být chvíli bez rodičů).

2/ Lezecká přípravka:
Tento kurz je určen pro děti, které se nebojí výšek a mají rády pohyb. Děti ve věku 7-11 let si mezi sebou hrají a soutěží v prostoru lezeckých stěn a na nich. Děti se učí lezeckou techniku (nacvičují různě obtížné cesty) a samozřejmě také správné jištění (oblečení úvazku, navázání na lano). Zařazeny jsou lezecké soutěže, při kterých se děti mohou porovnávat s jinými lezci. Lekce trvá 90 minut.
Lezecká přípravka bude rozdělena na začátečníky (budou se učit základy lezení a jištění a trénovat lezecké dovednosti) a pokročilé (mají za sebou minimálně rok, lépe dva roky lezení)

3/ Lezecký kroužek:
Lezecký kroužek je určen pro starší děti od 11-16 let (výjimkou nejsou ani starší  děti). Navštěvují jej začátečníci a pokročilé děti, které mají zájem o lezení na umělé stěně. Náplní lekcí je naučit se základům lezeckého pohybu, manipulace s lanem, s jistícími pomůckami a jiné důležité věci, které jsou potřebné na stěně i na skále. V závislosti na výkonnosti účastníků jsou zapojovány náročnější cvičení a posilování. Lekce trvá 90 minut. Ideální je chodit 1x týdně, ale je také možné chodit 2x týdně.

Lezecký kroužek bude rozdělen na začátečníky (budou se učit základy lezení, jištění a trénovat lezecké dovednosti) a pokročilé (mají za sebou minimálně jeden rok, lépe aspoň dva roky lezení).


4/ Sportovní lezení dětí - trénink

Sportovní lezení pro děti navazuje na lezecký kroužek, z kterého jsou ti nejlepší vybíráni právě sem. Je hlavně pro ty, kteří věnují lezení veškerý čas a chtějí v lezení něco dokázat. Proto jsou lekce záměřeny ne trénink lezecké techniky, ale také na rozvoj síly a lezecké vytrvalosti, a to pomocí specifických cvičení a posilování. Současně se počítá s účastí na závodech. Aby práce v kroužku měla smysl, doporučuje se chodit 2x týdně, ale není to podmínkou. Každá lekce trvá 120 minut. Do tréninku můžete dítě předběžně přihlásit, ale o jeho přijetí do tréninkové skupiny rozhodne teprve trenér.

5/ Lezecký klub
Lezecký klub je otevřen od roku 2011. Je určen pro „náctileté“ (15 - 20 let), kteří chtějí pokračovat v lezení, ale v lezeckém kroužku už se nudí, protože už znají všechna cvičení a hry. Program Lezeckého klubu je kombinací výuky Lezeckého kroužku (cvičení, hry, soutěže - upravené, aby odpovídaly věku účastníků) a Tréninku (pro dospělé). Podmínkou pro přihlášení je absolvování aspoň jednoho roku v Lezeckém kroužku (kde se naučí vše potřebné ohledně jištění a bezpečnosti). V Lezeckém klubu se nebudeme věnovat výuce základů lezení. Lekce trvá 90 minut, chodí se jednou týdně, lze chodit i dvakrát týdně.
 

Informace ke kroužkům pro děti a mládež:
  • Kroužky se konají ve Sportovním Centru Palmovka, tj. na adrese: Heydukova 6, Praha 8. Dopravní spojení: Metro, tramvaje, autobusy - zastávka Palmovka, dále asi 200 m do kopce z ulice Na Žertvách směrem k ulici Sokolovská.
  • Kroužky vedou učitelé a instruktoři s certifikovaným vzděláním a dlouholetými zkušenostmi, většinou jsou to studenti, někteří absolventi UK FTVS Praha, kteří získali instruktorskou licenci pro práci s dětmi na umělé stěně.
  •  Cena: člen spolku hradí půlroční členský příspěvek, v něm je zahrnutý zvolený typ kroužku/tréninku v objemu 15 lekcí za jedno pololetí. Platí se tedy 2x ročně (každé školní pololetí zvlášť). Při docházce 2x týdně, tedy 30 lekcí za pololetí se platí zvýhodněná cena. V případě vlastního vybavení se cena snižuje. Informaci o ceně získáte na lezeni@namche.cz. 
  •  Přihlášky do spolku a zvolených kroužků se přijímají přes webový formulář. Po potvrzení místa v kurzu je nutné do 7 dnů od přihlášení zaplatit členský příspěvek převodem na účet spolku. Provedenou úhradou máte místo v kurzu zaručené. 

 

  • Kroužek se otvírá při naplnění minimálního počtu účastníků (6 dětí).
  • Kroužky se nekonají:

            o vánočních prázdninách od středy  23.12. - 1.1.2021.

  • Další informace získáte na emailu lezeni@namche.cz či na tel. 602 662 172.
  • Omluvy a nahrazování hodin:
  • Každá permanentka na I. pololetí šk. roku 2020_21 zahrnuje obvykle 15 vstupů, které umožňují vstup na stěnu na výuku 1x týdně (děti, které chodí 2x týdně mají permanentky dvě). Pokud nemůžete přijít, pošlete omluvu na email: lezeni@namche.cz. V tomto pololetí nelze nevychozené vstupy na daný kroužek čerpat vstupem v jiný den, kdy kroužky probíhají. A to z bezpečnostních důvodů kvůli případnému přenosu nákazy Covid-19! Nevychozené vstupy můžete vyčerpat volným vstupem na stěnu bez instruktora po dobu platnosti permanentky. Nevyčerpané vstupy propadají.
  • Nařízení v souvislosti s nákazou Covid-19 -  Opět jsme od 18.12.2020 zavření!! O znovuotevření Vás budeme včas informovat.

 


Terminy

KurzCenaTermínPoznámka
Lezecká školka pro nejmenší 4000 Kč 5. 10. - 22. 3. 2021
(Pondělí 14.00 - 15.00)
Obsazeno Obsazeno
29. 9. - 16. 3. 2021
(Úterý 15.45 - 16.45)
Obsazeno Obsazeno
Lezecká přípravka pro mladší děti - začátečníci 4600 Kč 5. 10. - 22. 3. 2021
(Pondělí 15.15 - 16.45)
Obsazeno Obsazeno
29. 9. - 16. 3. 2021
(Úterý 15.15 - 16.45)
Obsazeno Obsazeno
30. 9. - 24. 3. 2021
(Středa 15.15 - 16.45)
Obsazeno Obsazeno
1. 10. - 18. 3. 2021
(Čtvrtek 15.15 - 16.45)
Obsazeno Obsazeno
Lezecká přípravka pro mladší děti - pokročilí 4600 Kč 5. 10. - 22. 3. 2021
(Pondělí 15.15 - 16.45)
Obsazeno Obsazeno
29. 9. - 16. 3. 2021
(Úterý 15.15 - 16.45)
Obsazeno Obsazeno
30. 9. - 24. 3. 2021
(Středa 15.15 - 16.45)
Obsazeno Obsazeno
1. 10. - 18. 3. 2021
(Čtvrtek 15.15 - 16.45)
Obsazeno Obsazeno
Lezecký kroužek pro st. děti - začátečníci 4600 Kč
(cena za 30 lekcí - kroužek 2x týdně 8050 Kč)
5. 10. - 22. 3. 2021
(Pondělí 17.00 - 18.30)
Obsazeno Obsazeno
29. 9. - 16. 3. 2021
(Úterý 17.00 - 18.30)
Obsazeno Obsazeno
30. 9. - 24. 3. 2021
(Středa 17.00 - 18.30)
Obsazeno Obsazeno
1. 10. - 18. 3. 2021
(Čtvrtek 17.00 - 18.30)
Obsazeno Obsazeno
Lezecký kroužek pro st. děti - pokročilí 4600 Kč
(cena za 30 lekcí - kroužek 2x týdně 8050 Kč)
5. 10. - 22. 3. 2021
(Pondělí 17.00 - 18.30)
Obsazeno Obsazeno
29. 9. - 16. 3. 2021
(Úterý 17.00 - 18.30)
Obsazeno Obsazeno
30. 9. - 24. 3. 2021
(Středa 17.00 - 18.30)
Obsazeno Obsazeno
1. 10. - 18. 3. 2021
(Čtvrtek 17.00 - 18.30)
Obsazeno Obsazeno
Lezecký trénink pro děti 4600 Kč
(cena za 30 lekcí - trénink a kroužek 2x týdně 8050 Kč)
5. 10. - 22. 3. 2021
(Pondělí 17.00 - 19.00)
Obsazeno Obsazeno
Lezecký klub pro náctileté 4600 Kč
(cena za 30 lekcí - klub 2x týdně 8050 Kč)
5. 10. - 22. 3. 2021
(Pondělí 17.30 - 19.00)
Přihlásit Přihlásit
30. 9. - 24. 3. 2021
(Středa 17.30 - 19.00)
Přihlásit Přihlásit
Přihláška Zavřít
kurz
( Pondeli 18:00 - 19.00 )
14.5 2011 - 15.8 2015

Pokud je přihlašovaný účastník mladší 15ti let, je potřeba souhlas zákonného zástupce: